Generalforsamlingen i april 2019:

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:

Kaj Munch, formand, Johan Semps Gade 5, 5. (på valg i 2020)

Per Yde, næstformand, Johan Semps Gade 5, 3. (på valg i 2020)

Ann Schlecter, David Balfours Gade 3, 1. tv. (på valg i 2020)

John Kure, Johan Semps Gade 5, 4. (på valg i 2021)

Anders Sabra, Hammershøis Kaj 6, st. th. (på valg i 2021)

Anne Høybye Hansen, Wildersgade 3, 5. (på valg i 2021)

1. supp. Anika Telmanyi, David Balfours Gade 1, st. th. (på valg i 2020)

2. supp. Frode Neergaard, Johan Semps Gade 1, 5. (på valg i 2020)

3. supp. Finn Pedersen, Hammershøis Kaj 6, 2. tv. (på valg i 2020)

Opdateres efter GF i april